Εκδότης:
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία