Κατηγορίες βιβλίων

.

 

Σπαγειρία

ΣΠΑΓΓΕΙΡ

Τόν Ἐκδοτικό Οἶκο δημιούργησε ἡ Σ. Ἄντζακα τό 1973 μέ τήν ἐπωνυμία «ΑΝΤΙΝΕΑ». Μέχρι τόν θάνατό της, τό 1986, ἐξέδωσε συνολικά 7 ψυχολογικά δοκίμια ἐκ τῶν ὁποίων ἡ « Ἄλλη Τέχνη» βραβεύτηκε τό 1978 μέ Β΄ Κρατικό βραβεῖο, 12 τόμους βιωματικῆς μυθιστορίας, 25 μεταφράσεις διασήμων ψυχολόγων, 2 μονογραφίες καί 2 πραγματεῖες. Ἀπό τό 1986 καί μετά, τό ἐκδοτικό της ἔργο συνεχίζεται μέ τήν ἐπωνυμία «ΣΠΑΓΕΙΡΙΑ».

Τά θέματα τῶν βιβλίων εἶναι:

– Ἐμβάθυνση στό θέμα τοῦ Ἔρωτα σέ περιοχές πού ὑπερβαίνουν τόν ἄνθρωπο (Ἱερός Γάμος).

– Μεταφράσεις Ψυχολόγων τοῦ Βάθους και Φιλοσόφων ὅπως ὁ Γιούγκ, ὁ Οὐσπένσκυ, ὁ Μάρτιν, ὁ Κόλλιν κ.λ.π.

– Ἀνάλυση κορυφαίων Ἑλλήνων Ὑπαρξιακών ποιητῶν (Δοκίμια).

– Μονογραφίες, Πραγματεῖες, Αὐτοβιογραφία.