Κατηγορίες βιβλίων

.

 

Μέση Οδός

MESIODOS

Οι εκδόσεις υπήρξαν από την αρχή βασική μας επιδίωξη καθώς παρά τις δύο σοβαρές προσπάθειες που έχουν γίνει (από το περιοδικό «Δυναμικό» στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και από τις εκδόσεις «Αλκίμαχον» στις αρχές/μέσα της δεκαετίας του 2000) η ελληνική βιβλιοθήκη των πολεμικών τεχνών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ελλιπής. Στόχος μας είναι οι τίτλοι αυτοί να πολλαπλασιαστούν και να καλύψουν το σύνολο των πολεμικών τεχνών και των μαχητικών αθλημάτων.