Διοικητικό δικονομικό δίκαιο

 
Βασική τιμή: 90,00 €
Τιμή psarasbooks: 81,00 €
Έκπτωση: -9,00 €
Εξαντλημένο
Συγγραφέας: Λαζαράτος, Πάνος Κ.
Σελίδες: 1326
Έτος Έκδ.: 2014
ISBN: 9789601527116
Το παρόν έργο φιλοδοξεί να συμβάλει ταυτοχρόνως και πρωτοτύπως, ως προς την πολλαπλή αυτή στόχευση, στην εκπλήρωση μιας σειράς σκοπών:
(α) Στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί πρώτιστο μέλημα του γράφοντος.
(β) Στην αναγκαία για την πράξη κατ? άρθρο ερμηνεία του ΚΔΔικ και του π.δ. 18/1989.
(γ) Στην προετοιμασία των υποψηφίων διοικητικών δικαστών.
(δ) Στη συνολική παρουσίαση της ύλης του διοικητικού δικονομικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αποδείξεως, καθώς και της λεπτομερούς αναπτύξεως των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ.
Την δεύτερη έκδοση κατέστησαν επιβεβλημένη, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες εξελίξεις:
(α) Η έκδοση ιδίως των ν. 4274/2014, 4239/2014 (αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο), 4250/2013 (τροποποιήσεις στο άρθρο 14 π.δ. 18/1989), 4111/2013 (τροποποιήσεις στη ρύθμιση περί παραβόλου ν. 3886/2010), 4198/2013 (τροποποιήσεις στη ρύθμιση περί παραβόλου ν. 3886/2010 και πρόβλεψη για κατάργηση εκκρεμών δικών στο ν. 3068/2002), 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).
(β) Η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η νεώτερη νομολογία των ετών 2013 και 2014 (έως τον Μάιο). Κυρίως, όμως, οι αποφάσεις που αφορούν την λυσιτέλεια προβολής του δικαιώματος ακροάσεως και προσβάσεως στα έγγραφα, καθώς και το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το σύγγραμμα.
(γ) Η νομολογία των μονομελών σχηματισμών του ΣτΕ σχετικά με τον νεοεισαχθέντα στην έννομη τάξη θεσμό της δίκαιης ικανοποιήσεως λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης.
(δ) Η ανάγκη προσθήκης ιδιαίτερων κεφαλαίων για το δικαστικό ένσημο, το παράβολο του ΚΔΔικ και του ν. 3886/2010, την αρχή της άπαξ ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων και την προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής.
(ε) Η Κωδικοποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΣτΕ με την υπ? αριθμ. 19/2013 απόφαση του ΣτΕ σε Ολομέλεια και Συμβούλιο.
Αυτονόητα η Β΄ έκδοση ενημερώθηκε και με τα νέα συγγράμματα και μελέτες. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η επέκταση της ύλης να αφορά τα ουσιώδη και μόνο. Ανάλογη θα είναι η κατεύθυνση και των επόμενων εκδόσεων, στις οποίες, πάντως, σκοπείται αποφασιστική διεύρυνση του καθ’ ύλην ευρετηρίου.
Διαστάσεις: 24x16εκ. • Συγγρ.: Λαζαράτος, Πάνος Κ. • Αθήνα • Είδος: Βιβλίο