Διπλωματία πόλεων Ι

Οι αδελφοποιήσεις των ελληνικών δήμων 2006-2016

 
Βασική τιμή:
Τιμή psarasbooks:
Έκπτωση:
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Καρβούνης, Αντώνης
Σελίδες: 78
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9789609873116
[…] Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί, επίσης, αφενός να αναδείξει το βαθμό εξωστρέφειας της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης της χώρας, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό των δήμων (συνολικά 130) που συμμετείχαν σε διαδικασίες αδελφοποίησης με αλλοδαπούς οργανισμούς αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου αυτήν την περίοδο, και αφετέρου, να υπογραμμίσει την αλλαγή που έχει επέλθει στο χαρακτήρα του θεσμού μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα εγκριθεισών προτάσεων αδελφοποιήσεων πόλεων που υλοποιήθηκαν την εξεταζόμενη δεκαετία.
Συγγρ.: Καρβούνης, Αντώνης • Αθήνα • Είδος: Βιβλίο