Μεταφορά τεχνογνωσίας και ενεργειακή πολιτική

Ολοκληρωμένη μεθοδολογία υποστήριξης αποφάσεων προώθησης μεταφοράς τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

 
Βασική τιμή: 29,00 €
Τιμή psarasbooks: 26,10 €
Έκπτωση: -2,90 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Καρακώστα, Χαρίκλεια
Σελίδες: 534
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9789609745482
Υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών δράσεων και ενεργειακών πολιτικών με στόχο την προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία.
Η διδακτορική διατριβή με τίτλο ”Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Προώθησης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στο Πλαίσιο της Κλιματικής Αλλαγής” έχει ως στόχο την υποστήριξη της απόφασης για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση δράσεων προώθησης μεταφοράς τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών για τη χάραξη σχετικής πολιτικής στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Αντικείμενο της διατριβής είναι η αξιολόγηση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους και ο καθορισμός τεχνολογικών προτεραιοτήτων για μια χώρα, ο οποίος θα οδηγήσει παράλληλα με τη διερεύνηση μεσο πρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στρατηγικών στον εντοπισμό απαραίτητων συγκεκριμένων δράσεων. Οι προκύπτουσες δράσεις θεωρούνται ικανές να προωθήσουν την αφομοίωση και διάδοση των βιώσιμων τεχνολογικών προτεραιοτήτων στο περιβάλλον που ορίζει η αγορά άνθρακα. Με άλλα λόγια, το παρόν ερευνητικό έργο υποστηρίζει τη διαμόρφωση εθνικών σχεδίων δράσης για βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, ώστε να αποτελέσουν τη βάση μιας εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x16εκ. • Συγγρ.: Καρακώστα, Χαρίκλεια • Αθήνα • Είδος: Βιβλίο