Φορολογικές σημειώσεις 2017

 
Βασική τιμή: 50,00 €
Τιμή psarasbooks: 45,00 €
Έκπτωση: -5,00 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Κορομηλάς, Γιώργος Α.
Σελίδες: 517
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9786188087194
Περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές στον κώδικα φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ν. 4172/2013) όπως ισχύουν για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, όλες τις αλλαγές που ισχύουν από την 1.1.2017 και μετά και πολλά θέματα εφαρμογής των νέων λογιστικών κανόνων (Ε.Λ.Π.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.
Περιεχόμενα:
- Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
- Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.
- Ολοκληρωμένο παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων νομικού προσώπου που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
- Παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων νομικού προσώπου (Α.Ε.) που τηρεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
- Παράδειγμα σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων μικρής οντότητας
- Πολλά παραδείγματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Κορομηλάς, Γιώργος Α. • Αθήνα • Είδος: Βιβλίο