Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Φυσικών και νομικών προσώπων

 
Βασική τιμή: 69,00 €
Τιμή psarasbooks: 62,10 €
Έκπτωση: -6,90 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μαστρογιάννη, Φωτεινή
Σελίδες: 707
Έτος Έκδ.: 2014
ISBN: 9789609764322
Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει:
Α) Την Νέα Φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων με ανάλυση των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος των Νόμων 2238/1994 και 4172/2013 με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα.
Β) Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/13).
Γ) Νόμος 4254/4/14: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας:
Συνοδεύεται από: CD-ROM • Συγγρ.: Μαστρογιάννη, Φωτεινή