Το Δ++ θέμα φυσικής Γ΄ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης

 
Βασική τιμή: 18,50 €
Τιμή psarasbooks: 16,65 €
Έκπτωση: -1,85 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μιχαήλ, Μιχαήλ Π.
Σελίδες: 464
Έτος Έκδ.: 2014
ISBN: 9789607991386
ΤΟ Δ++ Θέμα Φυσικής είναι ένα βιβλίο επανάληψης που στοχεύει να αναλύσει και να απλοποιήσει κάποιες «δύσκο-
λες» έννοιες της ύλης της Φυσικής Γ΄ Λυκείου Θ/Τ Κατεύθυνσης, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να τις κατανοήσει σε
βάθος. Έτσι, αναδεικνύονται μέσα από τις ασκήσεις έννοιες - κλειδιά που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της φυσικής διαίσθησης των μαθητών.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου που περιέχουν τους τίτλους των ασκήσεων με μορφή ευρετηρίου διευκολύνουν την επιλογή συγκεκριμένων εννοιών ή περιπτώσεων για μια αποδοτική και στοχευμένη επανάληψη.
Επειδή ο στόχος του βιβλίου δεν είναι απλώς οι εξετάσεις, αλλά πάνω απ’ όλα η εξοικείωση με κάποιες πιο σύνθετες έννοιες, γι’ αυτό τα υποερωτήματα των ασκήσεων είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Μπορεί, λοιπόν, κάποιος κατά τη μελέτη των ασκήσεων να επικεντρωθεί μόνο σε κάποια υποερωτήματα των ασκήσεων που θεωρεί ότι τον βοηθούν χωρίς να επιβάλλεται η αυστηρή λύση ολόκληρης της άσκησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους περισσότερους μαθητές.
Είναι χρήσιμο να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις παρατηρήσεις που αναφέρονται στις λύσεις των ασκήσεων, καθώς αυτές περιέχουν μια σύντομη θεωρία στην οποία γίνονται κάποιες προεκτάσεις της θεωρίας με στόχο την παγίωση βασικών εννοιών της Φυσικής.
Η έκταση αρκετών προβλημάτων είναι μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη προς αποφυγή της επανάληψης ίδιων εκφωνήσεων. Όμως, ο βαθύτερος στόχος ήταν να γίνει μια επεξηγηματικότερη ανάλυση των βασικών εννοιών και των νόμων της φυσικής που εμπλέκονται στα συγκεκριμένα προβλήματα.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Μιχαήλ, Μιχαήλ Π.