Αξιοπιστία et l’irresponsabilité de Jean Alexandre Buchon, Les Misérables

Φωκικά και Αττικοβοιωτικά

 
Βασική τιμή: 64,80 €
Τιμή psarasbooks: 58,32 €
Έκπτωση: -6,48 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Παπαλουκάς, Χαράλαμπος
Σελίδες: 188
Έτος Έκδ.: 2014
ISBN: 9789608002593
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Jean Alexandre Buchon
Κεφ. Α’. Αξιοπιστία
Κεφ. Β’. Η υπόθεση των Δελφών
1. La Grece continental - Delphes
2. Περιήγηση Buchon στους Δελφούς
2.1. Περί του Ληστού
2.2. Περί των Δελφών
Alexander S. Finlay (1834).
Karl Gustav Fiedler (1834-1837).
Vladimir Davidoff (1835).
Prince Hermann Von Puckler - Muskau (1836).
Κεφ. Γ’. Γεγονότα και κρίσεις
1. Μονή Προυσιώτισσας
2. Παναγία Σκαλών και πύργος Μπέζα
3 Μονή Σκαφιδιάς καί Βλαχερνών
4. Μεθώνη -Στήλη του Morosini
5. Κεφαλονιά -Αργοστόλι
6. Αργοστόλι - Σάμη
7. Κάστρο Βελιγοστής
8. Τεγέα -Κοίμηση της Θεοτόκου
9. Μονή Δαφνίου
10. Αγία Παρασκευή Χαλκίδα
Κεφ. Δ’. Η περίπτωση της Μονής Οσίου Λουκά
Κεφ. Ε’. Χρονικό του Μορέως
1. Buchon και Μωρία
2. Buchon. και Fallmerayer
Κεφ. Στ’. Τήνος
1. Υπόθεση Μάρκου Ζαλλώνη
1.1. Ζαλλώνης και Buchon
1.2. Ο θάνατος του Ζαλλώνη
2. Υπόθεση Αρχαιοτήτων
Κεφ. Ζ’. Υπόψιν των J.-A. C. Buchon
1. Γαλλικός Πολιτισμός
2. Εθνική Ομοψυχία
3. Φράγκικη Πνευματική Υστέρηση
4. Buchon και φασισμός
Κεφ. Η’ Παραλειπόμενα
Επίλογος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Παπαλουκάς, Χαράλαμπος