Η κλινική έρευνα ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας και ως μοχλός ανάπτυξης στην Ελλάδα

Το παράδειγμα της περιόδου 2010-2013

 
Βασική τιμή: 20,00 €
Τιμή psarasbooks: 18,00 €
Έκπτωση: -2,00 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Σουλιώτης, Κυριάκος Ν.
Σελίδες: 124
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9786188267008
Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων που συνδέονται με την κλινική έρευνα στην Ελλάδα, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτει η χώρα και να ενισχυθεί η θέση της στο εν λόγω πεδίο.
Υπό το πρίσμα αυτό αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα της κλινικής έρευνας, παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία και πρακτική με έμφαση στις χώρες όπου οι κλινικές μελέτες αποτελούν επενδυτική προτεραιότητα και επισημαίνονται τα πολλαπλά οφέλη τα οποία μπορούν να προκύπτουν για τη χώρα μας, τόσο σε οικονομικούς όσο και σε επιστημονικούς όρους.
Επιπλέον, παρατίθεται συνοπτικά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κλινική έρευνα μέσα από μια υπερεθνική οπτική, καθώς και το έργο της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες κατά την περίοδο 2010-2013.
Προσεγγίζοντας την κλινική έρευνα τόσο ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας όσο και ως μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα, σκοπός της έκδοσης αυτής είναι, με οδηγό το παράδειγμα της περιόδου 2010-2013, να κινητοποιήσει τις δυνάμεις που με δημιουργική σκέψη θα αναλάβουν την ενίσχυση της χώρας στο πεδίο των κλινικών δοκιμών.
Σκληρό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 21x14εκ. • Βάρος: 373γρ. • Πρόλογος: Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Επίμετρο: Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος. • Συγγρ.: Σουλιώτης, Κυριάκος Ν.