Φυσιολογία φυτών

 
Βασική τιμή: 67,00 €
Τιμή psarasbooks: 60,30 €
Έκπτωση: -6,70 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Σελίδες: 320
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9789608002906
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει τις ανάγκες του μαθήματος Φυσιολογίας Φυτών που διδάσκεται στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας μας με τους εξής κύριους στόχους: να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα νέα δεδομένα στο σχετικό γνωστικό πεδίο, και ταυτόχρονα να είναι συνοπτικό και κατανοητό.
Το αντικείμενο του βιβλίου αφορά στις βασικές λειτουργίες των φυτών (αναπνοή, φωτοσύνθεση, διαπνοή, αναπνοή, μεταφορά ουσιών), στο συντονισμό των λειτουργιών μεταξύ τους και με το εξωτερικό περιβάλλον και στις αλληλεπιδράσεις των φυτών με το αβιοτικό και βιοτικό περιβάλλον.
Το βιβλίο πλαισιώνεται με το κεφάλαιο της εισαγωγής στο οποίο τονίζεται η σημασία της εξέλιξης των λειτουργιών των φυτών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος του πλανήτη και με ένα τελικό κεφάλαιο στο οποίο οι φοιτητές καλούνται με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν τα φυτά διαθέτουν νοημοσύνη.
Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται πλαίσια τα οποία αναπτύσσουν τις βασικές γνώσεις υπό μορφή ερωταπαντήσεων, πλαίσια με θέματα εφαρμογών και περιγραφή των όρων που περιλαμβάνονται στο κείμενο. Τέλος στο παράρτημα του βιβλίου παρουσιάζονται εικόνες με τις σημαντικότερες τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 29x21εκ. • Συγγρ.: Συλλογικό έργο