ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΨΑΡΑΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΝ
Φιλικς Εταιρας 39, 546 21 Θεσσαλονκη
Τηλ. 2310 265042, Fax 2310 265083